Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Bế giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng viết, biên tập, xuất bản, phát hành sách, báo lý luận chính trị” năm 2021 | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng viết, biên tập, xuất bản, phát hành sách, báo lý luận chính trị” năm 2021

Chiều 28-10-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng viết, biên tập, xuất bản, phát hành sách, báo lý luận chính trị”. Tham dự buổi Lễ có PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ; Văn phòng Học viện; Trung tâm Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Lý luận chính trị; các đồng chí trong Ban Quản lý Lớp bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên, báo cáo viên và sự tham dự đông đủ của gần 70 đồng chí học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức, người lao động các cơ quan báo chí, xuât bản của hệ thống Học viện.

Báo cáo tình hình lớp học, TS Nguyễn Mậu Tuân, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị cho biết: sau 3 ngày học tập bằng hình thức trực tuyến, 68 đồng chí học viện đến từ Nhà xuất bản Lý luận chính trị và các tạp chí, bản tin của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành Chương trình với 6 chuyên đề: (1) Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí, xuất bản trong tình hình mới; (2) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác báo chí, xuất bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Học viện trong giai đoạn phát triển mới; (3) Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản và một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần lưu ý trong công tác biên tập báo chí, xuất bản; (4) Phương pháp tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập, phát hành sách, tạp chí, bản tin lý luận chính trị; (5) Kỹ năng trình bày, thiết kế kỹ – mỹ thuật sách, tạp chí, bản tin lý luận chính trị; (6) Phát triển thương hiệu và đảm bảo quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Các chuyên đề này, do các đồng chí cán bộ đang trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lĩnh vực báo chí, xuất bản và các thầy giáo, cô giáo, cán bộ hoạt động thực tiễn có bề dày tri thức và kinh nghiệm thực tiễn trao đổi, giảng dạy. Đây là khóa học thiết thực, bổ ích, giúp nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên các đơn vị báo chí, xuất bản trong hệ thống Học viện.

Do Lớp học được tổ chức theo thức trực tuyến nên không tránh khỏi những hạn chế về mặt khách quan như đường truyền mạng, tốc độ truy cập,… Tuy nhiên, các hạn chế đó đều được các giảng viên, báo cáo viên, học viên khắc phục. Các giảng viên đã thực hiện phương pháp giảng dạy mới, tích cực, tăng cường trao đổi, phát huy tính tích cực của học viên, tạo hứng thú học tập cho các học viên, gợi mở hướng suy nghĩ về các vấn đề. Lớp bồi dưỡng không chỉ là kênh để giảng viên, báo cáo viên truyền đạt kiến thức mà còn là dịp trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên, đóng góp hữu ích cho việc nghiên cứu các vấn đề. Các đồng chí giảng viên và học viên của Lớp bồi dưỡng đã nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tận dụng thời gian, thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy, học tập; tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác để làm rõ các vấn đề mới từ lý luận và thực tiễn nhằm cập nhật quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí, xuất bản; mở rộng, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi đắp bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên các tạp chí, bản tin, nhà xuất bản; từ đó, nâng cao chất lượng công tác báo chí, xuất bản của Học viện; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhân dân giao phó, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu bế giảng, PGS, TS Dương Trung Ý  chúc mừng, biểu dương các đồng chí học viên đã hoàn thành khóa bồi dưỡng trong hoàn cảnh đại dịch Covid 19 đang hoành hành, bản thân, gia đình và cơ quan phải đối mặt với nhiều thử thách. Đồng chí nhấn mạnh: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức trong mọi lĩnh vực; đặt ra nhiều yêu cầu mới, chưa từng có đối với đội ngũ làm công tác báo chí, xuất bản, trong đó có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đặt nhiều trọng trách trên đôi vai của những người làm công tác báo chí, xuất bản. Để đáp ứng yêu cầu đó và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Ban Giám đốc Học viện giao cho Nhà xuất bản phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng chương trình lớp bồi dưỡng. Ban Tổ chức lớp đã bổ sung thêm nhiều nội dung mới, như: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí, xuất bản trong tình hình mới; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác báo chí, xuất bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản và một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần lưu ý trong biên tập, xuất bản… So với các lớp trước đây, lớp học năm nay có nhiều nội dung mới, thiết thực hơn. Đồng chí Dương Trung Ý ghi nhận và biểu dương tinh thần tận tâm, trách nhiệm của các đồng chí báo cáo viên, giảng viên, các đơn vị tham gia tổ chức lớp học, như: Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Học viện, Trung tâm Công nghệ thông tin… Đồng chí đề nghị, các học viên tiếp thu và vận dụng tối đa kiến thức, kỹ năng, nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm, từng đơn vị. Cụ thể: quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác báo chí, xuất bản; nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Học viện, từ đó, xác định nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản, của các tạp chí, bản tin và xây dựng chương trình hoạt động phục vụ tích cực, đắc lực, hiệu quả các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của Học viện và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ứng dụng công nghệ số trong chuyển đổi hoạt động, đáp ứng yêu cầu hội nhập… Với Ban tổ chức lớp học, đồng chí yêu cầu phải rút kinh nghiệm, báo cáo Ban Giám đốc học viện về những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để khắc phục trong các lần tổ chức sau. Đồng thời, cần nghiên cứu, đề xuất các nội dung, hình thức bồi dưỡng phù hợp với thực tiễn công tác báo chí – xuất bản trong thời gian tới.

Thay mặt Ban tổ chức lớp học, TS Nguyễn Mậu Tuân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của các đồng chí giảng viên, báo cáo viên; cảm ơn các đồng chí học viên đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc./.

Hoa Mai

 

Xem chi tiết
0

Your Cart