Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Tin Tức-Sự Kiện | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Danh mục : Tin tức-Sự kiện

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021

  Công bố Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

    Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị

     Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định bổ nhiệm giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị

      Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

       0

       Your Cart