Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Tin Nhà Xuất Bản | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Danh mục : Tin nhà xuất bản

Công bố Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

   Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị

    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định bổ nhiệm giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị

     Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

      GS, TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện thăm và làm việc với Nhà xuất bản Lý luận chính trị

       0

       Your Cart