Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Công bố Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Công bố Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 3/7/2020, tại Hội trường số 2, Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trao Quyết định chuẩn y Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Học viện và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

Thay mặt Đảng uỷ Học viện, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm trao Quyết định chuẩn y Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản cho 03 đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Chí Hướng, Bí thư Chi bộ
  2. Đ/c Nguyễn Mậu Tuân, Phó Bí thư Chi bộ
  3. Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang, Chi ủy viên

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ban Chi ủy, Chi bộ Nhà xuất bản, đồng chí Hoàng Phúc Lâm cho biết: Quyết định chuẩn y thể hiện sự công nhận của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đối với kết quả bầu cử tại Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, dân chủ nhưng rất đúng nguyên tắc của Chi bộ Nhà xuất bản trước và trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Đồng chí mong muốn Ban Chi ủy Nhà xuất bản tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng sự tín nhiệm của đảng viên trong Chi bộ và Đảng uỷ Học viện. Để làm được điều đó, Ban Chi uỷ Nhà xuất bản cần:

(1) Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025;

(2) Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản, mỗi nội dung cần có kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể. Trong đó, tập trung vào một số công việc cấp bách: (i) xây dựng Đề án phát triển Nhà xuất bản Lý luận chính trị giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045; (ii) xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo – bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ biên tập ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới mà Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu tại Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; (iii) chủ động, tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo giáo trình, tài liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; kiên quyết và thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong phòng, chống giáo trình lậu.

(3) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chi ủy, đổi mới công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát của Chi bộ;

(4) Ban Chi ủy thực hiện tốt vai trò nêu gương trên mọi mặt công tác của cán bộ, đảng viên;

(5) Làm tốt công tác tư tưởng để xây dựng Nhà xuất bản: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu quả.

Thay mặt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Chí Hướng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản phát biểu khẳng định: Quyết định chuẩn y thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đối với Chi uỷ, Chi bộ Nhà xuất bản. Ban Chi ủy và toàn bộ đảng viên của Nhà xuất bản Lý luận chính trị nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và khẩn trương, nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy và toàn thể Chi bộ Nhà xuất bản. Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ sớm phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hoạt động để Chi bộ Nhà xuất bản luôn là Chi bộ đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Chí Hướng mong muốn các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục ủng hộ, đồng lòng, chung sức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; Đảng uỷ Học viện tiếp tục sát sao chỉ đạo, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để Ban Chi ủy, Chi bộ Nhà xuất bản hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ./.

Hoa Mai

Xem chi tiết
0

Your Cart