Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 11/6/2020, tại Hội trường số 2- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới dự và chỉ đạo Đại hội; Dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; Dương Trung Ý, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 3 đồng chí: Nguyễn Chí Hướng, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Ngọc Diệp.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, Chi bộ Nhà xuất bản Lý luận chính trị đã lãnh đạo việc cấu trúc lại tổ chức của đơn vị, từ 5 phòng sắp xếp lại thành 3 phòng, đặc biệt đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng, củng cố và phát triển khối đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ, phát huy mọi nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển đơn vị.

Chi bộ đã quan tâm sát sao trong việc lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và rà soát, hoàn thiện thể chế nội bộ của đơn vị, nhất là những quy định cơ bản, trọng yếu. Trong 5 năm (2015-2020), Nhà xuất bản Lý luận chính trị đã rà soát, hoàn thiện và ban hành mới nhiều văn bản pháp quy nội bộ (hơn 20 văn bản), tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, từng tập thể được đồng bộ, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, công tác biên tập cũng từng bước đi vào nền nếp, không ngừng được nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả. Các xuất bản phẩm của đơn vị đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng nguyên lý lý luận và quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có sai sót lớn về mặt nội dung, quan điểm. Công tác phát hành, mà trọng tâm là phát hành giáo trình Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị – hành chính và giáo trình, tài liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường đào tạo cán bộ của các bộ, ngành Trung ương luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn.

Chi bộ đã gắn kết hoạt động đánh giá cán bộ với đánh giá chất lượng đảng viên trên cơ sở tiêu chí cụ thể, đảm bảo khách quan, công tâm đã tạo động lực cho việc phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên đã được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã quan tâm bồi dưỡng, phát triển và kết nạp 8 đồng chí. Chi bộ cũng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo hoạt động của tổ chức đoàn thể, phát huy toàn hệ thống chính trị của đơn vị vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.

Nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong chi bộ thể hiện sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kì tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Phúc Lâm ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị đại hội rất chu đáo, cẩn thận, đây là yếu tố bảo đảm sự thành công của Đại hội. Đồng chí đồng tình với Báo cáo chính chị gồm 05 kết quả cơ bản, 04 hạn chế, 06 nhiệm vụ được nêu. Đồng chí lưu ý cần nhấn mạnh bối cảnh thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020: Đổi mới tổ chức – bộ máy; Xuất bản bộ giáo trình trung cấp và cao cấp lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu Đại hội XII của Đảng; Sự đoàn kết nội bộ là nhân tố giúp chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đồng chí, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ:

– Tập trung rà soát, ban hành hơn 20 quy định, quy chế để tạo khung khổ pháp lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; khắc phục tình trạng chồng chéo trong phân công nhiệm vụ; giải quyết các vấn đề tồn đọng nhiều năm;

– Mỗi năm biên tập, xuất bản khoảng 160-170 xuất bản phẩm đúng tôn chỉ, không vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; doanh thu tăng đều…;

– Tập trung xuất bản bộ giáo trình đẹp hơn về hình thức, bảo đảm về nội dung;

– Công tác quản lý nội bộ tốt, khắc phục được những vấn đề còn tồn đọng trong nhiệm kì trước;

– Đào tạo – bồi dưỡng cán bộ đạt nhiều kết quả: tranh thủ được quy định của Học viện để cử cán bộ đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị; phát triển đảng đạt 08 đảng viên…;

Theo đồng chí, thời gian tới, Nhà xuất bản Lý luận chính trị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng yếu sau:

Một là, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xuất bản, xuất bản điện tử, chủ động xây dựng vị trí việc làm để làm cơ sở xây dựng các quy chế khác;

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cần hoàn chỉnh quy chế hoạt động cấp ủy, phương thức phối hợp giữa cấp ủy và ban giám đốc,…;

Ba là, quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 44 – CT/TW ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Bốn là, chủ động, tích cực trong việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để thực hiện tốt nhiệm vụ xuất bản; phòng, chống sách lậu, thu hồi công nợ…; thay đổi hình thức xuất bản phẩm: hấp dẫn về hình thức, gọn nhẹ, bìa, trình bày…

Năm là, xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ Biên tập viên, sử dụng đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, đổi mới công tác phát hành để xây dựng Tủ sách phục vụ lãnh đạo, sách phổ thông về lý luận chính trị; Sổ tay Quyền con người phổ biến trong hệ thống giáo dục quốc dân,…;

Sáu là, xây dựng chương trình – kế hoạch thực hiện tốt Kết luận của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ Nhà xuất bản trong thời gian tới: quy trình xuất bản, công nợ, phối hợp đơn vị chức năng…

Bảy là, chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện thực hiện tốt chứng năng quản lý báo chí xuất bản.

Đại hội bầu Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí: Nguyễn Chí Hướng, Bí thư Chi bộ; Nguyễn Mậu Tuân, Phó Bí thư Chi bộ; Nguyễn Thị Hương Giang, Chi ủy viên.

   PGS, TS Hoàng Phúc Lâm chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kì 2020-2025

Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội đảng bộ Học viện và thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bế mạc cùng ngày.

Hoa Mai

Xem chi tiết
0

Your Cart