Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định bổ nhiệm giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định bổ nhiệm giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị

Sáng 30-3-2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó có Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì buổi lễ.

Dự lễ công bố, có các đồng chí: Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phạm Văn Thuần – Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; PGS, TS Nguyễn Viết Thảo – Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện cùng thủ trưởng, đại diện lãnh đạo cấp ủy các đơn vị trực thuộc.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi thay mặt lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị. Theo đó, TS Nguyễn Chí Hướng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Học viện, đảm nhận chức danh Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị kể từ tháng 4/2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. PGS, TS Dương Trung Ý thôi giữ chức Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị, đảm nhận chức danh Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học kể từ tháng 4/2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý khác. Theo đó, TS Trương Công Đắc thôi giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ đảm nhận chức danh Chánh Văn phòng Học viện; PGS, TS Hoàng Anh thôi giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, đảm nhận chức danh Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ; PGS, TS Mai Đức Ngọc thôi giữ chức Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đảm nhận chức danh Vụ trưởng Quản lý đào tạo. Các quyết định này có hiệu lực từ tháng 4/2020.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Giám đốc Nhà xuất bản cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động, bổ nhiệm, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các đồng chí khi nhận nhiệm vụ mới cần phát huy tài năng, trí tuệ, sở trường và kinh nghiệm công tác để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển của Học viện. Đặc biệt, cần lưu ý các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới là:

Thứ nhất, cần hướng tới chiến lược phát triển, xây dựng môi trường văn hóa trường Đảng để lan tỏa tinh thần tới hệ thống các trường chính trị trong cả nước, hướng tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI.

Thứ hai, cần nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo đơn vị chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp.

Thứ ba, cần công tâm, khách quan, trung thực, vì tập thể, vì Học viện. Khi đưa ra quyết định vừa phải quyết đoán, nhanh chóng, vừa phải cân nhắc nhiều chiều, phải có suy nghĩ mới, tiếp cận mới, hành động mới và kết quả mới.

BBT

Xem chi tiết
0

Your Cart