Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 tại Học viện | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 tại Học viện

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ  tướng  Chính phủ về việc lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày  sách Việt Nam và Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đồng thời hưởng ứng Kế hoạch số 550/KH-BTTT ngày 28/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-HVCTQG  ngày 13/4/2018 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 tại Học viện.

Theo đó, Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 tại Học viện sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 23 đến ngày 27/4/2018. Trong đó: Từ ngày 23 đến ngày 27/4/2018: tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và các xuất bản phẩm; ngày 24/4/2018 tổ chức Lễ phát động Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 và giới thiệu tác giả, tác phẩm.

Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu, quảng bá kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, qua đó  tôn vinh hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và phát triển văn hóa đọc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên ở Trung tâm Học viện. Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần thiết thực tạo lập không gian văn hóa của Trường Đảng cao cấp./.

Tin: Hồng Tuyến, Nhà xuất bản Lý luận chính trị 

 

Xem chi tiết
0

Your Cart