Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh, sáng ngày 28 – 11 – 2019, Nhà xuất bản Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Đ/c Nguyễn Mậu Tuân trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Dương Trung Ý, Giám đốc, Tổng biên tập, Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Nhà xuất bản.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mậu Tuân, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch công đoàn Nhà xuất bản thay mặt đoàn chủ trì Hội nghị, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo đã làm rõ đặc điểm, tình hình của đơn vị và những kết quả nổi bật trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở Nhà xuất bản. Năm 2019, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản đã phối hợp tổ chức thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các mặt công tác của đơn vị. Nhờ đó, khối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị được củng cố, tạo ra nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, thực hiện tốt dân chủ trong công tác xây dung hệ thống thể chế nội bộ liên quan đến chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, Báo cáo đã đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Trên cơ sở nội dung của báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu nhiều ý kiến góp phần làm rõ hơn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện dân chủ ở đơ vị năm 2019, đồng thời cũng phản ánh mong muốn lãnh đạo Nhà xuất bản tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2020. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Trung Ý, Giám đốc, Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời phân tích, làm rõ một số nội dung để giải đáp những đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức nêu ra tại Hội nghị.

Đ/c Dương Trung Ý phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đánh giá cao việc chuẩn bị và tổ chức chu đáo Hội nghị; ghi nhận các kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 của Nhà xuất bản. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp Hành Công đoàn Nhà xuất bản phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Nhà xuất bản triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2020, tạo động lực thúc đẩy Nhà xuất bản phát triển về mọi mặt.

Sau khi thảo luận kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Hội nghị đã bầu 9 đồng chí tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của Học viện năm 2019.

Tin: Hương Giang

Xem chi tiết
0

Your Cart