Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng viết, biên tập, xuất bản, phát hành sách, báo lý luận chính trị” | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng viết, biên tập, xuất bản, phát hành sách, báo lý luận chính trị”

Sáng 26/10/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng viết, biên tập, xuất bản, phát hành sách, báo lý luận chính trị” từ 26 đến 28/10/2021. Lớp học diễn ra bằng hình thức trực tuyến, do Nhà xuất bản lý luận chính trị phối hợp với một số đơn vị chức năng tổ chức.

PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi khai giảng. Phát biểu khai giảng, PGS, TS Dương Trung Ý khẳng định: Báo chí, xuất bản là lĩnh vực trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến xây dựng đội ngũ, phát triển sự nghiệp báo chí, xuất bản. Điều đó được cụ thể trong nhiều văn kiện của Đảng, như: Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới… Theo đó, báo chí, xuất bản là một trong những lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của Đảng, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hoá và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, Đảng yêu cầu: có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, tạo điều kiện về cơ sở vật chất – kỹ thuật để các cơ quan báo chí, xuất bản đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức, tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn, lượng phát hành, phạm vi phủ sóng, làm tốt khả năng chi phối, định hướng thông tin và dư luận xã hội.

Năm 2021, trong bối cảnh hết sức đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều hoạt động bị gián đoạn, Học viện tổ chức Lớp bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến nhằm mục đích cập nhật quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí, xuất bản; mở rộng, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi đắp bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên các tạp chí, bản tin và nhà xuất bản. Từ đó, nâng cao chất lượng công tác xuất bản, báo chí của Học viện; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhân dân giao phó, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các đồng chí học viên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tận dụng thời gian, thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy và học tập; chủ động trao đổi những vấn đề vướng mắc với giảng viên và đồng nghiệp trong Lớp để nắm chắc, bổ sung thêm kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; khắc phục những khó khăn của việc học trực tuyến, hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao. Đồng chí mong muốn các đồng chí giảng viên, báo cáo viên tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức trực tuyến; khắc phục những khó khăn của giảng dạy trực tuyến; trợ giúp học viên trong và sau lớp bồi dưỡng. Ban tổ chức lớp học cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch; hỗ trợ tốt nhất các điều kiện phục vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của giảng viên và học viên, báo cáo với Ban Giám đốc Học viện để rút kinh nghiệm kịp thời cho việc tổ chức các lớp học sau đạt kết quả tốt hơn.

Thay mặt Ban Quản lý lớp học, TS Nguyễn Mậu Tuân, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện với công tác báo chí, xuất bản. Đây là động lực để Ban Quản lý lớp học và học viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Hoa Mai

Xem chi tiết
0

Your Cart