Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị

Ngày 4-6-2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Thanh tra Học viện; cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, công bố Quyết định số 1981-QĐ/HVCTQG ngày 01-6-2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Theo đó, TS Nguyễn Mậu Tuân, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị giữ chức danh Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị từ 01-6-2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

             PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mậu Tuân

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng đồng chí Nguyễn Mậu Tuân nhận nhiệm vụ mới và Nhà xuất bản Lý luận chính trị đã được kiện toàn đội ngũ lãnh đạo. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị đồng chí Nguyễn Mậu Tuân và tập thể lãnh đạo Nhà xuất bản trong thời gian tới cần:

(i) Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của người chịu trách nhiệm nội dung tại nhà xuất bản duy nhất của Học viện và hàng đầu cả nước về xuất bản ấn phẩm lý luận chính trị;

(ii) Tiếp tục nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết trong Ban Giám đốc, Ban Biên tập và trong đội ngũ công chức, viên chức Nhà xuất bản làm tốt nhiệm vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao;

(iii) Phát huy vai trò tập thể Nhà xuất bản đoàn kết, thống nhất ý chí và hoạt động vì sự phát triển của Nhà xuất bản và Học viện để xây dựng Nhà xuất bản ngang tâm yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới;

(iv) Làm hạt nhân, phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận, xuất bản của Học viện, tích cực xây dựng Nhà xuất bản trở thành đơn vị xuất bản uy tín, chất lượng;

(v) Phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Học viện, như: Vụ Các trường chính trị, Vụ Quản lý Đào tạo, Vụ Quản lý Khoa học… để xuất bản giáo trình, tài liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị, trường đào tạo cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; xã hội hóa dưới dạng xuất bản phẩm các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện; đồng thời làm tốt vai trò xã hội của Nhà xuất bản; huy động và phát huy sức mạnh của đội ngũ chuyên gia… vì sự phát triển của Nhà xuất bản, Học viện.

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc đề nghị các đơn vị chức năng tại Học viện và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản tiếp tục ủng hộ đồng chí Nguyễn Mậu Tuân trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mậu Tuân, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản đã tín nhiệm, giao nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định: với hơn 20 năm công tác tại Học viện và gần 15 năm làm công tác báo chí, xuất bản, đồng chí luôn ý thức việc nhận cương vị mới vừa là vinh dự, vừa là trọng trách. Đồng chí sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng quản lý, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, phấn đấu vì sự phát triển chung của Học viện. Đồng chí Nguyễn Mậu Tuân mong muốn trên cương vị mới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, sự phối hợp của các đơn vị chức năng cùng sự ủng hộ, nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, để Nhà xuất bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan xuất bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trở thành một địa chỉ tin cậy, một thương hiệu xuất bản lý luận chính trị uy tín, chất lượng trong nước và quốc tế.

Hoa Mai

Xem chi tiết
0

Your Cart