Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 07-12-2017, Nhà xuất bản Lý luận chính trị tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2222

PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội nghị

 Năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên các mặt công tác của đơn vị đã có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực, không chỉ tăng trưởng về số lượng mà cả về chất lượng; các ấn phẩm được xuất bản đảm bảo chất lượng, tiến độ, không sai sót về nội dung, hình thức, không chạy theo lợi ích trước mắt làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà xuất bản cũng như Học viện; công tác phát hành giáo trình có sự chuyển biến rõ rệt, đạt được một số kết quả mang tính đột phá (tăng trưởng hơn 200%); hoạt động của Trung tâm sách nền nếp và đạt hiệu quả cáo (tăng trưởng hơn 500%). Bên cạnh đó, một số mặt công tác khác cũng đạt được những kết quả quan trọng như: Lần đầu tiên, Nhà xuất bản được Giám đốc Học viện giao chủ trì tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV đã đạt hiệu ứng lan tỏa tốt và được đánh giá cao; cũng lần đầu tiên, Nhà xuất bản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xuất bản, báo chí năm 2017 với những chuyên đề thiết thực, bổ ích…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản Lý luận chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; biểu dương những kết quả vượt bậc mà đơn vị đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra một số gợi mở cho hoạt động của Nhà xuất bản trong thời gian tới: Một là, tái cấu trúc tổ chức của đơn vị. Việc sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ của Nhà xuất bản là rất cần thiết theo yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Hai là, quan tâm, đầu tư hơn nữa đến công tác biên tập và đội ngũ biên tập viên; cần xây dựng đội ngũ biên tập viên theo chiều sâu, với đầy đủ các chuyên ngành và được cơ cấu hợp lý. Ba là, về bộ sách Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà xuất bản và các đơn vị liên quan để có được sản phẩm tốt nhất, hoàn chỉnh nhất. Bốn là, về công tác tài chính, tài sản, Nhà xuất bản cần cân đối hợp lý để đảm bảo hoạt động của đơn vị và chăm lo cho đời sống cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần có phương án để tăng thêm các nguồn thu khác. Năm là, đánh giá cao công tác quản lý nội bộ của Nhà xuất bản trong năm qua (như: thay đổi cách thức hoạt động của Trung tâm sách, sự đột phá trong công tác phát hành và thu hồi công nợ…). Trong thời gian tới, Nhà xuất bản cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát,  kiểm tra nội bộ để công tác quản lý đạt hiệu quả cao nhất. Sáu là, năm 2018 là năm Nhà xuất bản kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, là dịp để Nhà xuất bản quảng bá hình ảnh của mình, do đó cần có sự chuẩn bị chu đáo.

Tin: Lương Phương Mai, Nhà xuất bản Lý luận chính trị

Xem chi tiết
0

Your Cart