Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Chi bộ Nhà xuất bản tổ chức kết nạp đảng viên | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Chi bộ Nhà xuất bản tổ chức kết nạp đảng viên

      Sáng ngày 30-9-2019, Chi bộ Nhà xuất bản Lý luận chính trị trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho ba quần chúng: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Thao theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, đồng chí Dương Trung Ý – Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản thay mặt Chi bộ chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đảng viên dự bị.

Đồng chí Dương Trung Ý – Bí thư chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đồng chí Dương Trung Ý – Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản công bố Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Dung

Đồng chí Dương Trung Ý – Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Vũ Thị Thao

Đại diện Ban Giám đốc, Ban Chi uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản chúc mừng các đồng chí đảng viên mới

 

 

 

 

 

 

 

Xem chi tiết
0

Your Cart